Yeraltı Şehri

Eski Pusatlı Köyü Yeraltı Şehri

Tomarza’ya bağlı Pusatlı Köyü’nün 2 km kadar kuzeyinde, kayalık bir sırtın önündeki düzlükte yerel halk tarafından ‘Eski Pusatlı Köyü’ olarak bilinen bir yeraltı yapıları kompleksi bulunmaktadır. İlginç olan nokta; bu “eski köy” ün Derevenk’ten Turan’a, Belağası’ndan Değirmendere’ye dek Kayseri’nin birçok farklı yerinde görüldüğü gibi kayalık bir duvara değil, mevcut kayalık …

Devamı »

Kömür Yeraltı Şehri

Tomarza’ya bağlı Kömür Köyü’nün 2 km güneyinde, dar ve kayalık bir vadide yeralan bu savunma yapısının ana salonunun tavanında 5.70 m yüksekliğinde ve 1.70 m çapında, düzgün kazılmış ve duvarlarında el/ayak basamakları olan bir şaft mevcuttur. Bu salona ulaşan giriş tüneli bir taş kapıyla korunmuşken salonun tavanında yüzeye açılan bir …

Devamı »

Kuşcağız Yeraltı Şehri

Kuşcağız Yeraltı Şehri

Tomarza’ya bağlı Kuşçağız Köyü’nün 3 km doğusundaki vadide yeralan Kuşcağız Yeraltı Şehri, Kayseri’de şimdiye dek aaştırılan en büyük yeraltı savunma yapılarından biridir. Ölçüm alınan toplam uzunluğu 750 metreden fazla olan bu yapının, vadiye bakan yüzünde yıkıntılar arasında kalmış üç farklı girişi ve vadinin önündeki düzlükte, çöküntü bir odanın batısında dördüncü …

Devamı »

Kirkor Mevki Yeraltı Şehri

Kirkor Mevki Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesinin 5 km kuzeyinde ve anayolun hemen batısında büyük bir tepe bulunmaktadır. Yapay olduğu belli olan bu tepenin bulunduğu mevki bölgede yaşayanlar tarafından ‘Kirkor Mevki’ olarak isimlendirilmiştir Yüzeyde bulunan çanak çömlek kırıklarından anlaşıldığı kadarıyla, yerleşimi tarih öncesi döneme dek uzanan bu yapının güneyindeki düzlükte sayısız antik mezar ve bir …

Devamı »

Sümengen Yeraltı Şehri

Sümengen Yeraltı Şehri

Tomarza’nın 7 km güneyinde, Sümengen Yaylası’nda yer alan Sümengen Yeraltı Şehri yapısal olarak olmasa da konumu itibariyle çok ilginçtir. Hem bugünkü, hem de antik tüm yerleşimlerden uzak, dağlık bir bölgede bulunan bu yeraltı yapısı uzun bir süredir ağıl /ahır olarak kullanılmış olmalıdır. Tüm dehliz ve tünelleri kapatılmış olan bu yapının …

Devamı »

İncili Yeraltı Şehri

İncili Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesinin 10 km kuzeyinde yer alan İncili Köyü’nün içinde bulunmaktadır. Üç giriş ve iki çöküntü ile yeryüzüne açılan yeraltı şehri, üç ana bölüm ve bu bölümleri birbirine bağlayan koridorlardan oluşmaktadır. Birinci bölümde iki salon ve bu salonlardan ilkine bağlı iki birimden oluşmaktadır. Büyük geniş bir açıklıktan girilen mağarada ilk …

Devamı »

Fatinler Yeraltı Şehri

Fatinler Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesine bağlı Şıh Barak Köyü’nün 500 m doğusunda, vadiye bakan yamaçta yeralan bu ilginç yeraltı savunma yapısını üç farklı girişi mevcuttur. En kuzeyde yeralan, duvarları nişli büyük yeraltı odasının kuzey duvarından başlayan ve arka arkaya iki kapı taşı ile savunulan tünel orijinal giriş olmalıdır. Yapının güney kısmı daha üst …

Devamı »

Emiruşağı Yeraltı Şehri

Tomarza’nın 22 km doğusunda bulunan, eski ismi ile Emiruşağı, yeni ismi Avşar Obası Köyü’nün içinde yeralan bu yeraltı şehri yıllar önce turizme açılmaya çalışılmış, bir kısmına elektrik tesisatı döşenmiş, olasılıkla hiçbir ilgi olmayınca da kaderine terk edilmiş olmalıdır. Yapı; köyün yamaçtaki sırtında bulunan ve girişindeki duvarları turizme açılırken taşlarla örülmüş …

Devamı »

Gülistan Yeraltı Şehri

Gülistan Yeraltı Şehri

Talas İlçesi, Gülistan Evleri Mahallesi’nde bulunan bu ufak yeraltı şehri, Ali Dağı’nın güneydoğusunda, sadece birkaç evin bulunduğu düz bir ovada yer almaktadır ve yakın civarında hiçbir eski yerleşim mevcut değildir. Yeraltı şehri uzun ve dar tünellerle üç farklı salona ulaşmaktadır. Bu odalarının tümünün girişinde birer operasyon odası olmasına karşın hiçbir …

Devamı »

Kuruköprü Yeraltı Yapısı

Talas İlçesi’ne bağlı Kuruköprü Mahallesi ismini bu mahallede, anayolun hemen yanında bulunan su kemerlerinden alır. Antik Kayseri’ye taşınan içme suyunu vadiden geçirmek için inşa edilmiş bu su kemerinin hem öncesinde, hem de sonrasında suyun yeraltında açılmış kanallarla taşındığı düşünülmektedir. Her ne kadar, günümüzde inşa edilen yeni yapılar dolayısıyla bu kanallar …

Devamı »