Kömür Yeraltı Şehri

Tomarza’ya bağlı Kömür Köyü’nün 2 km güneyinde, dar ve kayalık bir vadide yeralan bu savunma yapısının ana salonunun tavanında 5.70 m yüksekliğinde ve 1.70 m çapında, düzgün kazılmış ve duvarlarında el/ayak basamakları olan bir şaft mevcuttur. Bu salona ulaşan giriş tüneli bir taş kapıyla korunmuşken salonun tavanında yüzeye açılan bir şaft olması anlamsızdır. Dolayısıyla, bu şaft, yeraltı şehrinin bir savunma yapısı olarak kullanılmasından vazgeçilmesinden sonra kazılmış olmalıdır. Bu durumda dahi bu büyük salonun bir silo / depo olarak kullanılması oldukça güçtür.

Kömür Yeraltı Şehri’nin çökmeyle açılmış ilk odasında bulunan ve bugün tıkalı olan ana giriş tüneli bir taş kapıyla korunmaktadır. Bir diğer taş kapı ise ana salondan batıya doğru 32 metre devam eden dar tünelin başında, girişi korumaktadır. Girişinden itibaren yokuş yukarıya tırmanan bu tünel çökerek yeryüzüne açılmış üç farklı oda ile sonlanmaktadır. Salonun doğusunda bulunan tünel ise kısa bir mesafe sonra tıkanmaktadır.

Check Also

Tomarza Merkez Cami

Tomarza ilçe merkezinde bulunan cami, sultan II.Abdülhamid döneminin (1876-1908) sonlarında inşa edilmiş bir yapıdır. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen …

Bir yanıt yazın