Emiruşağı Yeraltı Şehri

Tomarza’nın 22 km doğusunda bulunan, eski ismi ile Emiruşağı, yeni ismi Avşar Obası Köyü’nün içinde yeralan bu yeraltı şehri yıllar önce turizme açılmaya çalışılmış, bir kısmına elektrik tesisatı döşenmiş, olasılıkla hiçbir ilgi olmayınca da kaderine terk edilmiş olmalıdır. Yapı; köyün yamaçtaki sırtında bulunan ve girişindeki duvarları turizme açılırken taşlarla örülmüş bir ana kapıdan sonra ulaşılan ve olasılıkla eski tavanının bir kısmı çökmüş olan, 33 m çapındaki büyük salonun devamında, kuzey ve güney yönlerine doğru uzanan iki ana galeriden ibarettir.

Güneye doğru devam eden geniş galeri yıkıntı ve molozla doludur. Bu galeri daha sonra daralarak doğuya dönmekte ve tümü hafriyatla tıkalı dört farklı kola ayrılmaktadır. Bu denli büyük ve uzun tünellerin sonunda yer alan ‘son savunma odaları’ na dek, son derece iyi planlanmış bir savunma yapısında bir tek, o da yerinde olmayan taş kapı dışında hiçbir kapı ve bu kapıların çalışması için gerekli ‘operasyon odası’ olmaması gariptir.

Aynı salonun kuzeye doğru devam eden tüneli, güney tünelinden daha uzundur. Bu tünel, yeraltı depolarıyla dolu bir salondan 13 m sonra ikiye ayrılmaktadır. Doğuya dönen tünel ise 38 m sonra 16 m2 lik, küçük bir odada sonlanmaktadır. Eğer uzun bir tünel sonucunda ulaşılan bu oda bir ‘Son Savunma’ noktası ise, buraya gelene dek hiçbir taş kapı, duvarlarda kapı şaftı veya operasyon odası bulunmaması gariptir. Kuzeye doğru devam eden diğer tünel de, tıkalı bir kol ve üç silolu bir odanın ardından sonlanmaktadır.

Check Also

Kirkor Mevki Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesinin 5 km kuzeyinde ve anayolun hemen batısında büyük bir tepe bulunmaktadır. Yapay olduğu …

Bir yanıt yazın