Cami

Bünyan Ulu Cami

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan, Anadolu Selçuklu dönemine ait yapının kitâbesinde kırıklar olması sebebiyle inşa tarihi ve bânisiyle ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Okunabilen kısımlarından yapının bir emîrü’l-ümerâ tarafından mimar Kālûyân’a yaptırıldığı anlaşılmakta, bundan hareketle 654 (1256) yılına tarihlendirilmektedir. Bazı araştırmacılar ise yapıyı 734’te (1333) Zahîrüddin Mahmûd b. Tâc-ı Kızıl’ın mimar Karabuli …

Read More »

Hatıroğlu Cami

Camiyi, Moğol emirlerinden Hatıroğlu Eşref Bey’in yaptırdığı bilinmektedir. 1222 ve 1271’de inşa edildiğine dair iki farklı görüş vardır. Halk arasında “Katıroğlu Camisi” olarak bilinen bu caminin, bazı kaynaklarda “Toprak Minare”, “Osman Paşa” camisi gibi isimlerle de anıldığı yer alsa da günümüzde bu isimler kullanılmamaktadır. Minaresi 1835 yılında meydana gelen depremde …

Read More »

Tomarza Merkez Cami

Tomarza ilçe merkezinde bulunan cami, sultan II.Abdülhamid döneminin (1876-1908) sonlarında inşa edilmiş bir yapıdır. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir dış kütle görünüşüne sahip olan yapı, merkezi plânlı olarak inşa edilmiştir Caminin inşasında Tomarza yöresine özgü, bazaltı andıran siyaha yakın gri renkte ve açık pembe renk düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Simetrik bir dış cephe …

Read More »

Germir Aşağı Mahalle Camii

Camide tarih verecek bir kitabe yoktur ancak 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Genel olarak duvarları düzgün kesme taş malzemeli, Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlıdır. Caminin tek şerefeli minaresi güneydoğu köşede yer alır. Kuzey cephesinde üç bölmeli son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin mihrabında barok nitelikli süslemeler bulunmaktadır.

Read More »

Germir Yukarı Mahalle Camii

Caminin üzerinde inşa ya da onarım kitabesi olmadığından, binaya ait kesin bir inşa tarihi söylemek mümkün değildir. Fakat yapının, plan ve kullanılan malzeme itibariyle 18. yüzyılın sonlarında veya 19. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olması muhtemeldir. Caminin beden duvarlarında kaba yonu taş, üst örtüde ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen …

Read More »

Hacı Sakioğlu Cami

Hacı Saki Mahallesi’nde bulunan ve 1900’lü yılarnda yaptırıldığı rivayet edilen Hacı Sakioğlu Camii (Hasbek Kirişçi) 50 metrekarelik alanıyla Kayseri’nin en küçük camisi olarak dikkat çekiyor. 

Read More »

Han Cami

13. yüzyılda Selçuklular döneminde inşa edilen yapının ilk yapılışında “cami” değil “han” olduğu düşüncesi ağır basmaktadır. Bu görüş, mimari planın Selçuklu han planları ile daha çok örtüşmesinden doğmuştur. Han Cami, kubbesiz fakat altı pencereli orta tonozun hakim olduğu iç mimarisiyle dikkat çeker. Kayseri il merkezinde Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan Han Camisi, …

Read More »

Gülük Cami

Düzgün olmayan dikdörtgen şeklindeki yapı, doğu bölümündeki cami ve batısındaki medrese ile bir bütünlük gösterir. Bu yapı hemen kuzeyinde yer alan ve Kölük Şemseddin tarafından yaptırılan hamam ile birlikte bir külliye teşkil eder. Medrese ve cami organik olarak birbiriyle mükemmel bir biçimde bütünleşmiş ve aynı tarihte inşa edilmişlerdir. Cami ve …

Read More »

Lala Paşa (Lala Muslihiddin) Camisi

Doğu duvarına sekizgen bir kümbet bitişik olan Cami kesme taştan dikdörtgen şeklinde bir yapıdır. Harime girişi, batı ve kuzey yönde bulunan iki kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. Mihrab önü kubbesi ile başlayan ve kıble duvarına dik olarak uzanan beşik tonozla, kubbeyle örtülü orta mekanına dik olarak beşik tonozla, kubbeyle örtülü orta …

Read More »

Emir Sultan Cami

Kayseri, Cumhuriyet Mahallesi’nde Şeyh Camisi yakınındadır. Cami ismini yanında gömülü olan Emir Sultan ismiyle tanınan Hoca İzzettin Efendi’den almıştır. Kitabesi bulunmadığından ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. 1970’li yıllara kadar harap bir halde gelen mescit 1979-1980 yıllarında yapılan bir restorasyonla yenilenmiştir. Mescit 10.00×12.00 m. ölçüsünde olup sağında kare planlı Evliya Sultan’ın …

Read More »