Ali Cafer Kümbeti

Ali Cafer Kümbeti Kayseri il merkezinde Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı binasının karşısındadır. Bir kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi ile ilgili bir bilgi yoktur. Halil Edhem, “Kayseri Şehri” adlı eserinde bu eseri Selçuklu eserleri arasında göstermiştir. Ancak Albert Gabriel ise "Kayseri Abideleri" adlı eserinde bu yapının giriş kapısının giriş tarzına [...]

&s tarafından.|2019-12-08T21:12:36+03:00Ekim 29th, 2019|Türbe, Kümbet ve Mezar|Yorum yok

Tavlusun Roma Mezarı

Tavlusun Mahallesinde, Rum Kilisesinin güney doğusundaki alanda bulunmaktadır. Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak düzenlenen yapının batı tarafı kapalıdır. Doğu yönü açık bırakılarak bir eyvan şeklinde düzenlenmiştir. Yapının üzeri beşik tonozla örtülmüştür.

&s tarafından.|2019-12-08T22:35:19+03:00Ekim 21st, 2019|Türbe, Kümbet ve Mezar|Yorum yok

Melik Mehmet Gazi Türbesi

Kayseri Ulu Cami’nin güneyinde bulunan bu türbenin bulunduğu yerde Melikgazi Medresesi bulunuyordu. Melik Mehmet Gazi’nin Türbesi de cami duvarına bitişik olarak medrese hücrelerinden birisi içerisinde yapılmıştır. Bu türbe, Danişmendlilerin üçüncü hükümdarı ve Ulu Cami’yi yaptıran Melik Mehmed Gazi’ye aittir. Türbenin kitabesi bulunmamaktadır. Melik Gazi’nin M. 1143  yılında öldüğü dikkate alınırsa, bu [...]

&s tarafından.|2019-12-08T21:25:31+03:00Ekim 6th, 2019|Türbe, Kümbet ve Mezar|Yorum yok

Roma Mezarı

Sahabiye Medresesi’nin arkasında ve İstasyon Caddesinde bulunan, erken Roma çağına ait olduğu sanılan mezar, siyah kesme taşlardan, dikdörtgen planlı ve iki katlı olarak yapılmıştır. Üçgen alınlı çatısı ve batıya açılan bir kapısı bulunan Roma Mezarı içindeki mezar taşlarından, bir ara Selçuklu Türbesi olarak da kullanıldığı anlaşılmaktadır.

&s tarafından.|2019-12-08T21:38:01+03:00Ekim 6th, 2019|Türbe, Kümbet ve Mezar|Yorum yok

Emir Sultan Türbesi

Yapının kitabesi bulunmamakla birlikte, yapının giriş eyvanı gibi teknik öğelerinden 14. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olduğu kabul edilmektedir. Türbenin yanındaki mescide de adını vermiş olan Emir Sultan, Hoca İzzettin Efendi adıyla da bilinmektedir ve 16. yüzyıla tarihlenen kayıtlarda yapının bulunduğu yer Emir Sultan Mahallesi olarak adlandırılmaktadır. Türbeye giriş, kuzey cephe [...]

&s tarafından.|2019-12-08T21:39:39+03:00Ekim 6th, 2019|Türbe, Kümbet ve Mezar|Yorum yok

Melikgazi Türbesi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Melikgazi köyü’nde bulunan Melikgazi Türbesi, yüksek bir tepenin yamacındadır. Yapı üzerinde herhangi bir kitabe yoktur. Oktay Aslanapa “Anadolu’da İlk Türk Mimarisi Başlangıç ve Gelişmesi” adlı eserinde yapının kesin olarak Melik Gazi’ye atfedilemeyeceğini çünkü benzerlerine bakılarak türbe mimarisinin XII. yüzyılın son çeyreğinde yapılmış olabileceğini; halbuki Melik Gazi’nin 1134 [...]

&s tarafından.|2019-12-08T21:40:50+03:00Ekim 2nd, 2019|Pınarbaşı, Türbe, Kümbet ve Mezar|Yorum yok

Emir Ali Türbesi

Kayseri Talas Caddesi ile Hisarcık yolunun kesiştiği yerde Kartal Hava Şehitliği’nin hemen yanında bulunan bu türbe kitabesinden öğrenildiğine göre; Hicri 751 (1350–1351) yılında Emir Ali tarafından inşa ettirilmiştir. Bu türbeye aynı zamanda “Pişrev Ali Türbesi” de denilmektedir. Eskiden mezarlık içerisinde bulunan bu türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1955 yılında restore [...]

&s tarafından.|2019-12-08T21:44:00+03:00Eylül 30th, 2019|Türbe, Kümbet ve Mezar|1 Yorum

Sırçalı Kümbet

Kayseri il merkezinde, Talas yolu üzerindeki Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde bulunan Sırçalı Kümbet’in herhangi bir kitabesi yoktur. Bu nedenle kesin inşa tarihi ve banisi bilinmemekle birlikte, Albert Gabriel “Kayseri Abideleri” adlı kitabında, benzerleri dikkate alındığında Sırçalı Kümbet'in 14. yüzyılın ortalarında yapılmış olabileceğini ileri sürmüştür. Albert Gabriel'e göre esere "Sırçalı" denmesinin [...]

&s tarafından.|2019-12-08T21:44:32+03:00Eylül 30th, 2019|Türbe, Kümbet ve Mezar|Yorum yok

Emir Erdoğmuş Kumbeti

Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde ve Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin hemen güneyinde ve bitişik inşa edilmiştir. Bu türbeye Tatarhaniler Türbesi de denilmektedir. Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin içinden de geçilen Emir Erdoğmuş Türbesi’nin giriş kapısının üzerindeki kitabesinde; “Burası Emir Erdoğmuş’un şehitliğidir H. 749 (1348)” yazılıdır.  Bu kitabeden öğrenildiğine göre türbe, XIV. yüzyılın ortasında yapılmış [...]

&s tarafından.|2019-12-08T21:44:52+03:00Eylül 22nd, 2019|Türbe, Kümbet ve Mezar|Yorum yok

Seyyid Burhaneddin Türbesi

Ömrünün son yıllarını Kayseri'de geçiren Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası Seyyid Burhaneddin hazretlerinin türbesi bugün Kayseri'de en çok ziyaret edilen türbelerin başında gelmektedir. Seyyid Burhaneddin Türbesi; Ahmet Eflaki’nin “Ariflerin Menkıbeleri” isimli eserinde asıl isminin Hüseyin olup, 1165 yılında Özbekistan’ın Tirmiz kentinde doğduğu ifade edilmektedir. Mevlana Celalleddin Rumi’nin hocasıdır. 9 yıl boyunca [...]

&s tarafından.|2019-12-08T21:45:15+03:00Eylül 22nd, 2019|Türbe, Kümbet ve Mezar|Yorum yok
Go to Top