Fatinler Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesine bağlı Şıh Barak Köyü’nün 500 m doğusunda, vadiye bakan yamaçta yeralan bu ilginç yeraltı savunma yapısını üç farklı girişi mevcuttur. En kuzeyde yeralan, duvarları nişli büyük yeraltı odasının kuzey duvarından başlayan ve arka arkaya iki kapı taşı ile savunulan tünel orijinal giriş olmalıdır. Yapının güney kısmı daha üst bir kottadır. Araştırmamız sırasında molozla tıkalı olan üç farklı tünelin de doğuya, vadiye doğru devam ettiği düşünülecek olursa, eğer bir alt kota inmiyorlarsa fazla uzun olamayacakları aşikardır. Yeraltı şehrinin ortasında bulunan diğer bir girişin de kendine ait bir kapı taşı ve operasyon odası vardır. İlginç olan nokta, bu yapının tam ortasında bulunan kapı taşının doğu tünellerinden gelen saldırıları engellemek ve batı kısmında mevcut üç odayı savunmak üzere inşa edilmiş olmasıdır. Yedi odalı bu savunma yapısında mevcut beş kapı taşının dördü yerindedir ve tümünün birer operasyon odası mevcuttur.

Check Also

Kirkor Mevki Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesinin 5 km kuzeyinde ve anayolun hemen batısında büyük bir tepe bulunmaktadır. Yapay olduğu …

Bir yanıt yazın