Hisarcık Yazıtları

Kayseri’nin 10 km. güneyindeki Hisarcık’ta bulunan bir yazıt 1900 yılı civarında yerel yöneticiler tarafından İstanbul'a gönderilmiştir ve bugün Eski Şark Eserleri Müzesindedir. 60’a 60 cm. boyutlarındaki bazalt bloğun bir yüzünde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, Harhara dağına adak olarak sunulan ceylanlardan bahseden 3 satırlık bir yazıt yer alır. Yazıtın sonunda adı geçen Kurti, muhtemelen Bahçeköy'deki stelin yazarı olan kral Kurti ile aynı kişidir. Gene Hisarcık köyünde Toptepesi olarak bilinen mevkide doğal olarak düz olan bir kaya yüzeyi üzerine yazılmış başka bir yazıt da ilk olarak 1901 yılında Waldemar Belck tarafından rapor edilmiştir. Luvi hiyeroglifi ile yazılmış iki satırlık yazıt Harhara dağına (Erciyes

2019-09-07T01:18:32+03:00Eylül 7th, 2019|Kategoriler: Kaya Yazısı ve Resmi|Tags: , , , |Yorum yok

Hanyeri Kaya Anıtı

Anıt Kayseri’deki Erciyes Dağı’nın güneydoğusunda, Hanyeri köyünün yaklaşık 800 metre kuzeyindeki Gezbeli (Gezbel) olarak bilinen dağ geçidinde dir. Kayalık bir yüzeyin yol seviyesinden 4 metre yukarısına oyulmuş olan rölyefin bulunduğu alan kabaca 3 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindedir. İlk olarak, Adana Müzesi’nin müdürü Ali Rıza Yalgın tarafından 1939 yılında duyurulmuştur. Düzlenmiş kaya yüzeyindeki rölyef üç bölümden oluşur. Solda, bir boğa ve dağ tanrısının yanındaki iki satırlık Luvice yazıt "Dağın kralı Şarruma" (REX MONS DEUS.SARMA) ve "Kutsal dağ Kılıç" (ENSIS DEUS.MONS) şeklinde okunmuştur. Hawkins bu kutsal dağın muhtemelen geçidin kuzeyindeki Beydağı olduğunu belirtir ve yazının yanındaki dağ tanrısı figürünün yazıttaki

2019-09-07T01:06:07+03:00Eylül 7th, 2019|Kategoriler: Kaya Yazısı ve Resmi|Tags: , , , , |Yorum yok

Taşçı

Kayseri’nin 60 km. güneydoğusunda, Yenice Irmağı’nın Zamantı vadisinde Taşçı olarak bilinen yerin yakınındadır. Vadinin kireç taşı kayalık yamaçlarında, yaklaşık 100 m. aralıkla iki grup halinde düzleştirilmiş kaya yüzeylerine işlenmiş rölyefler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Taşçı A, yaklaşık 3 metre uzunluğundadır. Sağa dönük üç kişiyi gösteren rölyef, ilk olarak Hans Rott tarafından 1906 yılında fark edilmiştir. Figürlerin üzerinde ve sol tarafta Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazılar vardır. Rölyefin alt bölümlerindeki detaylardan anlam çıkarmak neredeyse olanaksızdır. En soldaki figür bir kadın, onun önünde yer alan iki kişi ise erkektir. Sağdan sola yazılan yazıdaki ilk isim(?) kısmen okunmuş olup (...-li-zi), devamının şu şekilde olabileceği

2019-09-07T00:54:09+03:00Eylül 7th, 2019|Kategoriler: Kaya Yazısı ve Resmi|Tags: , , , , , |Yorum yok

Burunkaya

Luvi hiyeroglifi ile yazılmış kaya yazıtı Aksaray ilinin doğusunda yer alan Gücünkaya köyünün yakınlarındaki Burunkaya olarak bilinen tepede yer alır. Baş aşağı duran yazıtın üzerinde yer aldığı kaya parçasının tepeden kopup düştüğü sanılmaktadır. 1971 yılında Oğuz Demir tarafından bulunmuştur. Tek satırdan oluşan yazıtın 2011 yılı öncesinde kasten tahrip edildiği belirlenmiştir. Karadağ ve Kızıldağ yazıtlarında olduğu gibi Kral Hartapu’dan bahsetmektedir. Hawkins yazıtın olası çevirisini "Bura[da] Fırtına Tanrısının sev(diği)(?) Büyük Kral Hartapu, Büyük Kral, Kah[raman] Mursili’nin [oğlu …] cezasını verdi/verecek." şeklinde verir. Hartapu adının bölgedeki bir kaç farklı anıtta yer alması hükmettiği ülkenin büyüklüğü hakkında bir dereceye kadar fikir vermektedir. Kızıldağ’da belirtildiği gibi anıtın İmparatorluk döneminden hemen

2019-09-07T00:37:49+03:00Eylül 7th, 2019|Kategoriler: Kaya Yazısı ve Resmi|Tags: , , , , |Yorum yok

İmamkulu Rölyefi

Kayseri’nin Develi ilçesinin İmamkulu köyü yakınlarındaki rölyef Şimşekkaya olarak da bilinir. Yaklaşık 3.6 metreye 2 metre boyutlarında olan rölyef büyük bir kaya parçasının düzleştirilmiş yüzeyine oyulmuştur. İlk olarak 1934 yılında M. Kemaleddin Karamete tarafından bir araştırma gezisi sırasında saptanmıştır. Doğal nedenlerle oldukça yıpranmış durumdadır. Sol tarafta elinde omuzunda yay ve elinde mızrak olan bir erkek figürü mevcuttur. Mızrağın üst tarafındaki Luvi hiyeroglifleri "Prens Kuwalanamuwa" (EXERCITUS.BOS[+MI] REX.FILIUS) olarak okunmuştur. Aynı isim buradan biraz daha güneyde bulunan Hanyeri anıtında da mevcuttur. Rölyefin ortasında bir boğanın çektiği arabasında Fırtına Tanrısı yer alır. Tanrı figürünün hemen önündeki hieroglifler "Halep'in Fırtına Tanrısı" (DEUS.TONITRUS HALPA.MI) şeklinde okunmuştur. Fırtına

2019-09-07T00:24:20+03:00Eylül 7th, 2019|Kategoriler: Kaya Yazısı ve Resmi|Tags: , , , , |Yorum yok

Fraktin Rölyefi

M.Ö. 13. yy.’ın ortalarına tarihlenen rölyef, Kayseri’ye 78 km. uzaklıkta, Develi ilçesinin Gümüşören köyü yakınındadır. Bir duvar panosu biçiminde oyulmuş olan rölyefte iki ayrı adak sahnesi betimlenmiştir. Rölyeften ilk olarak 1880 yılında Sayce bahsetmiştir. 1.3 metre yüksekliğinde ve 3.2 metre uzunluğundadır. Sağ taraftaki sahne, Hitit kralı III. Hattuşili’yi Fırtına Tanrısı’na içki akıtırken (libasyon) göstermektedir. Kralın önünde "Büyük Kral Hattusili" (MAGNUS.REX HATTI+li) yazılıdır. Soldaki sahnede ise başından ayağına kadar uzayan bir rahibe giysisi içinde ve önündeki yazı ile tanımlanmış olarak "Büyük Kraliçe Puduhepa" (MAGNUS.DOMINA Pu-tu-ha-pa), tanrıça Hepat için içki akıtırken tasvir edilmiştir. Puduhepa’nın bulunduğu sağdaki bu sahne daha az detaylıdır ve muhtemelen tamamlanmamıştır.

2019-09-07T00:09:27+03:00Eylül 7th, 2019|Kategoriler: Kaya Yazısı ve Resmi|Tags: , , , , , |Yorum yok
Go to Top