Kuruköprü Yeraltı Yapısı

Talas İlçesi’ne bağlı Kuruköprü Mahallesi ismini bu mahallede, anayolun hemen yanında bulunan su kemerlerinden alır. Antik Kayseri’ye taşınan içme suyunu vadiden geçirmek için inşa edilmiş bu su kemerinin hem öncesinde, hem de sonrasında suyun yeraltında açılmış kanallarla taşındığı düşünülmektedir. Her ne kadar, günümüzde inşa edilen yeni yapılar dolayısıyla bu kanallar tespit edilememişse de, yerel halk yeraltından uzanan su kanalları hakkında bazı söylenceler aktarmaktadır.

Kuruköprü Mahallesi’nin doğusunda uzanan bazalt kayalık sadece Kayseri’nin değil, belki de tüm Türkiye’nin en ilginç ve garip yeraltı yapılarından birisini barındırmaktadır. Duvardaki çökmüş kayalar arasındaki iki farklı girişten ulaşılabilen bu yapı, temel olarak, kuzey-güney aksında 265 metrelik bir tünelden ibarettir. Duvara paralel olarak uzanan bu tünelin her iki ucu da çökmeyle değil, kazma işleminin bitmesiyle sonlanmaktadır. İlginç olan iki nokta; yer yer tünelden doğuya, dışarıya doğru uzanan beş farklı kol ve bu, kazılarak inşa edilmiş tünele paralel ikinci bir tünel daha olmasıdır. Doğuya, duvarın dışına doğru uzanan beş kol ve galerinin üçü tıkalıdır, sadece iki koldan içeriye ulaşılabilmektedir. Bu kolların hiçbirinde savunma kapısı görülmemiştir. Öte yandan, kazılarak açılmış 265 metre uzunluğundaki yapay tünele paralel devam eden ikinci tünel darlığı dolayısıyla ölçülememiştir ama gözlendiği kısımların tümünde yapay değil, doğal bir su kanalı görünümündedir. Bu doğal su kanalı, hem kuzeye hem de güneye doğru, paralelindeki yapay tünelden sonra da devam etmektedir. Doğal bir su kanalına paralel bir yapay tünel kazmanın sebebi ise anlaşılamamıştır.

Check Also

Kirkor Mevki Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesinin 5 km kuzeyinde ve anayolun hemen batısında büyük bir tepe bulunmaktadır. Yapay olduğu …

Bir yanıt yazın