Selahattin Hamamı

Selçuklular Döneminde 12. yüzyılın ikinci yarısına tarihleyebileceğimiz Lala Muslihiddin Külliyesi’nin hamamı bugün halen ayakta olup faal bir şekilde işlemektedir. Muslihiddin ismi daha sonradan Salahaddin’e dönmüştür. Külliyenin camisi olan Lala (Lale) Caminin kaç yılında yapıldığı ve yaptıranın kim olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Sonradan depremlerle harap olup onarılmış olan Caminin [...]