Kilise

Germir Surp Stepanos Ermeni Kilisesi

1858’de yanan eski kilise yerine, 1860 yılında 1500 altın harcanarak tamamlanan yapının örtüsü ve yan duvarlarının büyük bölümü bugün mevcut değildir. Narteks ve galeri kapatılarak eve dönüştürülmüş, ek duvarlarla, diakonikonun önünde ikinci bir “ev” daha yapılmış, naosun ortasında, muhtemelen kilisenin taşlarıyla örülen duvarlarla sınırlandırılmış bir bahçe oluşturulmuştur Doğu ve batı …

Devamı »

Darsiyak – Yanartaş (Taksiarhis) Rum Kilisesi

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kasabası, Kayabağ Mahallesinde bulunmaktadır Doğu-batı doğrultuda inşa edilmiş olan kilise, üç nefli bir plâna sahip olup, batısında beş gözlü ve iki katlı olarak düzenlenmiş bir narteks bulunmaktadır. Narteks revaklarını oluşturan kemerler, bodur tutulmuş taştan ayaklara oturmaktadır ve tüm narteksin üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Narteksin güney …

Devamı »

Surp Toros (Gregoryan) Ermeni Kilisesi

Surp Toros (Gregoryan) Ermeni Kilisesi

Surp Toros Kilisesi, Ayios Vasilios Kilisesi’nin kuzeybatısında, eğimli bir arazide inşa edilmiştir. Alışılagelmiş batı-doğu aksı yerine, güney-kuzey doğrultusunda, tek nefli, dikdörtgen biçiminde bir kilise olan yapının iç mekânı yüksekçe bir beşiktonozla tamamlanmış, dıştan çift eğimli kırma bir atıyla kaplanmıştır. Yapıyı çevreleyen avlu duvarının güneydoğusundan, dıştan düz lentolu, içten yuvarlak kemerli bir girişle avluya geçilmektedir. Kiliseye, …

Devamı »

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi

Kayseri’de bilinen ilk Ermeni kilisesi 1191 yılında Surp Krikor ismiyle bilinir. Varlığını 17. yüzyıla kadar korumuş olan bu kilise 1653’te aynı şekilde karşımıza çıkar. Yüzyıllar boyu onarılarak ve yeniden inşa edilerek günümüze kadar ulaşan kilise budur. 19. yüzyılın ilk yarısında harab olmuş veya yıkılmış olan bu kilise, 1859’da yeniden inşa …

Devamı »

Meryem Ana Kilisesi

Meryem Ana Kilisesi

Kilisenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığına dair bir kitabesi bulunmamakla beraber, 19. yüzyılda çok yoğun olarak karşımıza çıkan üçgen alınlıklı düzenlemelerinden dolayı bu yüzyılda inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. 1838-1875 yılları arasında ilave ve onarımlar ile bugünkü şeklini almıştır. Yapı, doğu batı doğrultusunda üç nefli bazilikalı bir plana sahiptir. Bugün …

Devamı »

Tokalı Kilisesi

Tokalı Kilisesi

Soğanlı vadisi içinde Yeşilhisar’dan gelen yolun sağ yamacında ve köyden iki km uzaklıkta yer alan kiliseye 50 basamakla çıkılıyor. Üç nefli ve birbirine bağlıüç apsisli kiliseSoğanlıda bulunan benzer kiliseler arasında en yüksek tonozlu ve en geniş olanı olarak dikkat çekiyor. Kiliseler ve yerleşim alanının sulak ve ağaçlı olan vadi tabanına …

Devamı »

Kubbeli Kilise

Kubbeli Kilise

14. asırda son şeklini almıştır. Diğerlerinden farkı, kayaların dışı da boyanarak ve işlenerek muntazam kubbeli bir kilise haline sokulmuş olmasıdır. Kubbenin dışı da boyanarak tezyin edilmiştir. Bu boyalar yüzyıllardır kaybolmadan, silinmeden bugüne kadar gelmiştir. Kilise iki katlı olup, iç kısımları diğer kiliselerde olduğu gibi fresklerle doludur.

Devamı »

Yılanlı Kilise

Yılanlı Kilisesi

14. asırda yeniden resimlendirilen kilisenin ilk yapısı çok eskidir. Burada bulunan kompozisyonlar, diğer kiliselerde yoktur. Kilise üç bölmelidir. Üçüncü bölme yontma taş ile inşa edilmiş olup, sonradan yıkılmıştır. Kilisenin duvarları, karşılıklı harp nizami almış mızraklı askerler, Isa ve azizlerin resimleri ile süslenmiştir. At üzerinde olan Saint Jean’in yılana ve kurtlara …

Devamı »

Karabaş Kilisesi

Karabaş Kilisesi

Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı köyünde bulunmaktadır. 6. yy’ da inşa edilmiştir. Kilise Roma döneminin karakteristik özelliklerini taşır. Kilise ve duvarları 11. ve 13. yüzyıllarda tekrar inşa edilmiştir. İlk olarak basit çizgiler ve motiflerle süslenmiştir. Freksler 11. yüzyılda toprak boya ile yapılmıştır. Yağlı boyanın keşfinden sonra toprak boyalar yerine yağlı boyalar kullanılmıştır. …

Devamı »