İncili Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesinin 10 km kuzeyinde yer alan İncili Köyü’nün içinde bulunmaktadır. Üç giriş ve iki çöküntü ile yeryüzüne açılan yeraltı şehri, üç ana bölüm ve bu bölümleri birbirine bağlayan koridorlardan oluşmaktadır. Birinci bölümde iki salon ve bu salonlardan ilkine bağlı iki birimden oluşmaktadır. Büyük geniş bir açıklıktan girilen mağarada ilk aşamada görülen salon yaklaşık olarak 85 m2 olup kuzeyinde geniş bir çöküntü baca yer almaktadır. Bu çöküntünün doğusunda bir oda ve batısında dışarı çıkan bir pasaja bağlı sonu tıkalı bir koridor ve girinti şeklinde bir odacık yer almaktadır. İkinci salon ise tavanında küçük bir çöküntü bulunan geniş bir açıklıktır. Bu salona bağlı koridor mağaranın ikinci kısmına ulaşmaktadır. İki oda ve bu odaya kısa bir pasajla bağlı üçüncü bir odadan oluşan ikinci kısım, bu üçüncü odadan çıkan sonu tıkalı bir tünelle sonlanmaktadır. Son olarak uzun bir koridorla geçilen üçüncü kısım ise tek bir oda ve bu odadan merdivenlerle ulaşılan bir çıkıştan oluşmaktadır. İkinci ve üçüncü kısımda dikkate değer bir yapı bulunmamaktadır. Dar ve uzun tünellerle birbirine bağlanmış odalardan oluşan bu yapının savunma amaçlı kazıldığı kesindir. Buna karşılık yapıda hiçbir kapı taşı ve bu taşların durması gereken operasyon odası olmaması gariptir.

Aynı köyün Gümbür Mezrası’nda 10 – 15 hanelik ufak bir kaya yerleşimi daha bulunmaktadır ama bu kaya yapılarda defineci faaliyeti ve kaya çökmeleri dolayısıyla yoğun bir tahribat mevcuttur.

Check Also

Kirkor Mevki Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesinin 5 km kuzeyinde ve anayolun hemen batısında büyük bir tepe bulunmaktadır. Yapay olduğu …

Bir yanıt yazın