Melik Mehmet Gazi Türbesi

Kayseri Ulu Cami’nin güneyinde bulunan bu türbenin bulunduğu yerde Melikgazi Medresesi bulunuyordu. Melik Mehmet Gazi’nin Türbesi de cami duvarına bitişik olarak medrese hücrelerinden birisi içerisinde yapılmıştır.

Bu türbe, Danişmendlilerin üçüncü hükümdarı ve Ulu Cami’yi yaptıran Melik Mehmed Gazi’ye aittir. Türbenin kitabesi bulunmamaktadır. Melik Gazi’nin M. 1143  yılında öldüğü dikkate alınırsa, bu türbenin de aynı tarihte yapıldığı sanılmaktadır. Bugün türbenin önü ve medrese park olarak düzenlenmiştir. 

Check Also

Emir Sultan Türbesi

Yapının kitabesi bulunmamakla birlikte, yapının giriş eyvanı gibi teknik öğelerinden 14. yüzyılın ilk yarısında yapılmış …

Bir yanıt yazın