Sırçalı Kümbet

Kayseri il merkezinde, Talas yolu üzerindeki Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesinde bulunan Sırçalı Kümbet’in herhangi bir kitabesi yoktur. Bu nedenle kesin inşa tarihi ve banisi bilinmemekle birlikte, Albert Gabriel “Kayseri Abideleri” adlı kitabında, benzerleri dikkate alındığında Sırçalı Kümbet’in 14. yüzyılın ortalarında yapılmış olabileceğini ileri sürmüştür. Albert Gabriel’e göre esere “Sırçalı” denmesinin sebebi; yıkılmış bulunan külahının firuze çinilerle süslü olması veya saçak kornişi altında çini plaklarla kaplanmış bir yazı şeridinin bulunmasındandır. Uzun yıllar harap bir halde bulunan bu yapı, 1940 yılında Y. Mimar Macit Kural tarafından restore edilmiş ve yıkık olan üst örtüsü yarım kubbe şeklinde düzenlenmiştir.

Kümbet dört köşe bir kaide üzerine oturtulmuş olup, aynı zamanda yuvarlak planlı bir mescide ve mumyalık kısmına sahiptir. Kuzeydeki merdivenli bir girişteki basık kemerli kapısı oldukça sadedir. Girişin iki yanında sütunçeler bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerine mermer bir kitabe konmuş ancak, bu kitabenin üzeri yazılmamıştır. Bu bakımdan kümbetin kime ait olduğu da kesinlik kazanamamıştır. Kümbet son derece muntazam kesme taşlardan yapılmış silindirik bir yapıdır. Giriş kapısı ve pencereleri bu yuvarlak kitle ile kaynaştırılmıştır. Giriş kapısı pencere çerçevelerinden daha yüksek tutulmuştur. Kümbetin sade silmeli üç penceresi vardır. 

Kuzeyde bulunan giriş kapısı sahanlığına iki koşarlı merdivenle çıkılır. Kapısı sade ve tertiplidir. Mescit odası içinde sade yapıda üç pencere görülmektedir. Türbe binasının dış bünyesi çok muntazam kesme taşlarla işlenmiş ve bütününde silindir biçiminde bir yapı ortaya çıkmıştır. Giriş basık kemerlidir. Giriş nişi köşelerinde sütunceler bulunur. Üst kitabesinin iki kenarında kabartma kabara süsler görülür. Mescit odası dıştaki silindirik yapının aksine düşey duvarları çok köşeli ve düz şekildedir. Köşe yakınlarında şemseli küçük pandantiflerle kubbe kasnağına geçilir. Kümbet içeriden de 12 köşelidir.   

Check Also

Roma Mezarı

Sahabiye Medresesi’nin arkasında ve İstasyon Caddesinde bulunan, erken Roma çağına ait olduğu sanılan mezar, siyah …

Bir yanıt yazın