Germir Mektebi

Kuzeydeki giriş kapısının üzerinde bulunan kitabesinden anlaşıldığına göre okul, giriş revakında tuğrası işlenen Sultan Reşad döneminde Germirli İmamzade Ali Efendi tarafından H.1329 (M.1911) yılında inşa ettirilmiştir. Yapı, bodrum kat üzerine tek katlı olarak düzgün kesme taş kullanılarak inşa edilmiş olup, taban döşemesinde ve örtüsünde ahşap kullanılmıştır. Giriş kuzey cepheden iki taraflı taş merdivenle sağlanmıştır. Yapının güneyinde iki, doğusunda bir derslik bulunmaktadır. Doğudaki derslik sokak üzerini kapatan tonozlu geçidin üzerine inşa edilmiştir.

Bir yanıt yazın