Tag Archives: Germir

Germir Mektebi

Kuzeydeki giriş kapısının üzerinde bulunan kitabesinden anlaşıldığına göre okul, giriş revakında tuğrası işlenen Sultan Reşad döneminde Germirli İmamzade Ali Efendi tarafından H.1329 (M.1911) yılında inşa ettirilmiştir. Yapı, bodrum kat üzerine tek katlı olarak düzgün kesme taş kullanılarak inşa edilmiş olup, taban döşemesinde ve örtüsünde ahşap kullanılmıştır. Giriş kuzey cepheden iki …

Read More »

Germir Köprüsü

Köprü Germir Mahallesi’ni ikiye ayıran dere üzerinde, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. Üç gözlü olarak yapılan köprünün orta gözü diğerlerinden daha geniştir. Eserin ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte, Germir’de yapılaşmanın daha çok 19. yüzyılda olduğu dikkate alınarak, o dönemde yapıldığı düşünülmektedir.

Read More »

Germir Aşağı Mahalle Camii

Camide tarih verecek bir kitabe yoktur ancak 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Genel olarak duvarları düzgün kesme taş malzemeli, Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlıdır. Caminin tek şerefeli minaresi güneydoğu köşede yer alır. Kuzey cephesinde üç bölmeli son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin mihrabında barok nitelikli süslemeler bulunmaktadır.

Read More »

Germir Yukarı Mahalle Camii

Caminin üzerinde inşa ya da onarım kitabesi olmadığından, binaya ait kesin bir inşa tarihi söylemek mümkün değildir. Fakat yapının, plan ve kullanılan malzeme itibariyle 18. yüzyılın sonlarında veya 19. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olması muhtemeldir. Caminin beden duvarlarında kaba yonu taş, üst örtüde ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen …

Read More »

Germir Surp Stepanos Ermeni Kilisesi

1858’de yanan eski kilise yerine, 1860 yılında 1500 altın harcanarak tamamlanan yapının örtüsü ve yan duvarlarının büyük bölümü bugün mevcut değildir. Narteks ve galeri kapatılarak eve dönüştürülmüş, ek duvarlarla, diakonikonun önünde ikinci bir “ev” daha yapılmış, naosun ortasında, muhtemelen kilisenin taşlarıyla örülen duvarlarla sınırlandırılmış bir bahçe oluşturulmuştur Doğu ve batı …

Read More »