Kuruköprü Su Kemeri

172 metre uzunluğunda ve ortalama 16 metre yüksekliğinde düzgün kesme taş, kaba yonu taşı ve yontma taştan inşa edilmiş olan Kuruköprü Kemeri, Kayseri’nin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Gürpınar (Salguma) Köyü’nden çıkan suyun Kayseri’ye ulaştırılması için Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir.

Kuruköprü Kemeri, Bizans İmparatorluğu döneminde Kayseri’nin su ihtiyacını karşılayan Gürpınar (Salguma) Köyü’nden çıkan suyun Kayseri’ye ulaştırılması amacıyla yapılmıştır. Gürpınar Köyü’nden çıkan su, kayaların içerisine oyulan su kanallarından geçerek vadiye ulaşmaktadır. Vadiye ulaşan su, buradan da vadinin iki yamacını birbirine bağlayan köprünün (kemerin) üstündeki oluktan vadinin karşı yamacına geçerek, bazen kayaların oyulmasıyla yapılmış kanallardan, bazen de kesme taştan yapılmış kanallardan akarak Eski Kayseri’ye yani Mazaka’ya ulaşmaktadır.

Su kemeri, Gömüderesi olarak adlandırılan vadiyi birbirine bağlayan dere yatağının içine, doğu-batı istikametinde 172 metre uzunluğunda ve ortalama 16 metre yüksekliğinde inşa edilmiştir. Su kemerinin dışı malzeme olarak düzgün kesme taş, kaba yonu taşı ve yontma taştan; iç kısımları da moloz taşlardan yapılmıştır. Kuzey cephesi, dayama şeklinde taş duvarlarla desteklenmiştir.

Bir adet sivri ve 13 adet yuvarlak kemerden oluşan su kemerinin en büyük kemeri yıkıldığı için ikiye bölünmüştür. Doğu yönünde yer alan üçüncü kemerle dördüncü kemerin oturduğu ayak tamamen yıkılarak, altından yol geçirilmiştir. Muhtemelen, Selçuklular Dönemi’nde küçük bir su bendinin oluşmasını sağlamak ve küçük bir baraj oluşturmak amacıyla bütün kemerlerin içleri kesme taşlarla örülerek doldurulmuştur.

Su kemerinin oturduğu ayakların kuzey cephelerinde yer yer sel sularının açmış olduğu yarıklar görülür. Su kemerinin, gerek kullanılan malzeme, gerek mimari kuruluşu ve gerekse de İstanbul ve Anadolu’daki benzer örneklerle kıyaslandığında VIII. Yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilmiş olması gerektiği düşüncesi ağırlık kazanmaktadır.

Günümüzde harap bir duruma gelen köprünün üzerindeki su kanalının yan duvarları yıkılmıştır.

Check Also

Karakuyu Hitit Barajı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Karakuyu köyü yakınlarındadır. Baraj ilk olarak 1931 yılında H. Z. Koşay and …

Bir yanıt yazın