Karakuyu Hitit Barajı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Karakuyu köyü yakınlarındadır. Baraj ilk olarak 1931 yılında H. Z. Koşay and H. H. von der Osten tarafından yapılan bir yüzey araştırması sırasında farkedilmiş ve hakkındaki ilk yayın von der Osten tarafından 1933 yılında yapılmıştır. Daha yeni bir kazı ve araştırma 1987-89 yılları arasında Ankara Üniveristesi’nden K. Emre, T. Sipahi ve T. Yıldırım tarafından yapılmıştır. Rezervuarın üç yanı toplam 440 metre uzunluğunda ve açık ucu güneye bakan U şeklindeki toprak setle çevrilidir. Kuzey setinin en derin noktasında seti diklemesine geçen 1.4 metre genişliğinde ve yaklaşık 8 metre uzunluğunda, geniş ve dörtgen blok taşlarla örülmüş bir savak(?) bulunmaktadır. Taş ustalığı Hattusa’daki imparatorluk dönemine ait yapılarla benzerlik göstermektedir. Bu yapıyı oluşturan geniş bloklardan biri üzerinde bulunan iki satırlık hiyeroglif yazıtta kral IV. Tuthaliya’nın ismi geçmektedir ve yapının M.Ö. 13. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğunu gösterir. Yazıtın ilk satırı bir kanatlı güneş kursu altında Tuthaliya’nın ismini ve iki yanına simetrik olarak yazılmıs “Labarna, Büyük Kral, Kahraman” unvanlarını içerir. Bunun sağ tarafında Tuthaliya’nın babası (III.) Hattusili’nin ismi yazılıdır. İkinci satırda ise bazı tanrı ve kutsal dağ isimleri geçmektedir. Bu satırdaki “Fırtına Tanrısı’nın kutsal odası(?)” (TONITRUS.PURUS.L. 417.4) şeklinde okunabileceği belirtilen ifadeden hareketle blokların oluşturduğu yapının bir savak yerine aslında Hattusa’daki Südburg yapısına benzer rituel amaçlı bir odanın kalıntıları olabileceği öne sürülmüştür.

Koruma amacıyla yazıtın olduğu kısım 1930 veya 40’lı yıllarda ana bloktan kesilerek ayrılmıştır ve günümüzde Kayseri Müzesi’nde sergilenmektedir. Üzerinde tamamlanmamış bir yazıt bulunan ikinci bir blok ise halen orjinal yerinde durmaktadır.

İlgili yayınlar:
Emre, Kutlu. “Hittite Dam of Karakuyu,” in Prince Mikasa (ed.), Essays on Anatolian archeology. Wiesbaden, 1993: 1-42.
Forlanini, M. “Le Mont Sarpa,” Hethitica VII, 1987: 73-87.
Hawkins, J. D. “Tudhaliya the Hunter,” FsdeRoos, 2006: 49-76 (61-62, Fig. 11).
Hawkins, J. D. “Hittite Monuments and Their Sanctity,” In A. D’Agostino, et al (eds.), Sacred Landscapes of the Hittites and Luwians, Studia Asiana 9. Firenze, 2015: 1-10.
Meriggi, Piero. Manuale di eteo geroglifico. Parte II: Testi 2a e 3a serie. Roma, 1975: 315-16.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006
Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, Ercüment Süer, Cüneyt Süer, 2011
Kurt Bittel. Denkmäler eines hethitischen Großkönigs des 13. Jahrhunderts vor Christus, 1984. ISBN 3531119540.

yararlanılan kaynak : https://www.hittitemonuments.com/karakuyu/index-t.htm

Check Also

Kayseri’nin İlk Barajı ( Karakuyu Hitit Barajı )

Su, tarih boyu insanların takip ederek ilerledikleri, yaşam alanlarını ona göre kurdukları, onları bereketli topraklara …

Bir yanıt yazın