Çokgöz Köprüsü

Boğazlıyan-Erkilet-Kayseri yolu üzerindeki Çokgöz Köprüsü’nün eski dönemlerde Kayseri-Yozgat arasında ulaşımı sağlamak için yapıldığı düşünülmektedir. Dönemin mimarisini yansıtan güzel bir eser olan Çokgöz Köprüsü, 2004 yılından itibaren su biriktirilmeye başlanan Yamula Barajı’nın suları altında kalmıştır.

Çokgöz Köprüsü üzerinde her hangi bir kitabe bulunmamaktaydı; Bu sebeple banisi hakkında kesin bir fikir sahibi olunmamakla beraber, köprünün Selçuklu hükümdarı Sultan I. İzzeddin Keykavus zamanında yapıldığı ileri sürülmüştür. Sultan I. İzzettin Keykavus’un hükümdarlık dönemi ise 1212 – 1215 yıları arasındadır. 9. yüzyıl ortalarında Anadolu’yu gezen Fransız arkeolog, mimar ve gezgin Charles Texier köprünün yapım tarzı itibariyle Müslümanlardan önce yapıldığını iddia etmiştir.

Kızılırmak üzerinde doğu-batı yönünde uzanan Çokgöz Köprüsü, kesme taştan yapılmış ve sağlam bir köprüydü. Uzunluğu 131,20 metre, eni ise 5,50 metre idi. 15 gözden meydana gelen köprünün en büyük kemer açıklığı 12 metre idi. Üç ve dördüncü kemer ayakları üzerinde köprü sivri bir konuma gelmekte, daha sonra ise küçülerek ayaklar sıfır noktaya inmiş durumdaydı. Son dönemlerinde yedinci kemer ayağından sonra Kızılırmak’ın taşıdığı miller nedeni ile köprünün ayakları nehir seviyesinin dışında kalmıştı. Köprünün kemerleri sivri olarak yapılmışsa da, sonraki onarımlarda bu kemerler yuvarlak şekle dönüştürülmüştü. Kemerlerde traverten taşı kullanılmış ve köprünün korkulukları iki sıra blok taşların yan yana dizilmesinden meydana gelmişti.

Bir yanıt yazın