Şefika Hanım Çeşmesi

Kayseri Lisesi köşesinde bulunan bu çeşme Taşçızâde Mustafa Efendi’nin eşi Şefika Hanım’ın hayratıdır. Çeşmenin asıl yeri burası değildir.Asıl yeri tam karşısındaki kale surların önündeydi.Yol çalışmaları (!) nedeniyle şimdiki yerine alınmıştır.

Bağımsız ve tek kemerli yapılan çeşmenin yüksekliği 4.80 m., genişliği 4.67 m. ve derinliği de 2.15 m. dir. Çeşmenin silmelerle profillendirilen basık kemeri, üzeri yivlenmiş ve duvara gömülü vaziyetteki sütunlara oturmaktadır. Kemer kilit taşı dışarı doğru çıkıntı yapmakta olup, üzeri kabartma kıvrık dal ve yapraklarla süslenmiştir. Sütunların başlıkları ise çok sade tutulmuştur. Sütunların dış yanlarındaki plastırların üzerleri silmelerle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin yan cephelerini sınırlayan plastırların ortasına yerleştirilen kırmızı renkli taşların üzeri açılmış çiçek motifi ile bezenmiştir. Kemer alınlığının her iki köşesindeki daireler içerisine ay yıldız motifleri işlenmiştir. Çeşmenin saçak kısmı profilli silmelerle hareketlendirilmiş olup, ortasına başı “S” ve “C” kıvrımlarıyla kompoze edilen tepelik konulmuştur. Saçağın köşelerinde ise “baba” denilen kulecikler yer almaktadır.

İki delikli ayna taşının çevresi palmeti andıran bitkisel bezemelerle kuşatılmıştır. Her musluğun altına gelecek şekilde yalaklar yerleştirilmiştir. Bu yalaklar yekpare taştan oyulmuş olup, dikdörtgen formdadır. Bu yalakların ön yüzlerine birer adet rozet işlenmiştir. Ayna taşının dış kenarlarına simetrik olarak birer adet bardaklık konulmuştur. Ayna taşı ile kitabenin arası,duvardan çıkıntı yapan bir konsolla doldurulmuştur. Çeşme nişinin doğu ve batı duvarlarına portallerdeki mihrabiyeleri çağrıştıran küçük nişler açılmıştır.

Oyulmuş kesme taşın içine yerleştirilen mermer kitabenin üzerine kabartma olarak işlenmiş kenger yaprakları dikkati çekmektedir. 0. 88 x 0.31 m. ölçülerindeki tek satır mermer kitabe celî sülüs hatla yazılmıştır

Kitabesinden hareketle eserin 1919-21 arasında yapılmış olduğunu söylemek mümkündür

Check Also

Kuruköprü Su Kemeri

172 metre uzunluğunda ve ortalama 16 metre yüksekliğinde düzgün kesme taş, kaba yonu taşı ve …

Bir yanıt yazın