Tag Archives: Hitit

Kayseri’nin İlk Barajı ( Karakuyu Hitit Barajı )

Su, tarih boyu insanların takip ederek ilerledikleri, yaşam alanlarını ona göre kurdukları, onları bereketli topraklara ulaştıran en önemli unsurdur. Akarsu, ırmak ve deniz kıyıları hem ulaşımı kolaylaştırması hem yaşam kaynağı olması nedeniyle büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Belki de suyu takip etmek medeniyetlerin izlerini takip etmektir. Hayvancılık ve tarımla uğraşan …

Read More »

Karakuyu Hitit Barajı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Karakuyu köyü yakınlarındadır. Baraj ilk olarak 1931 yılında H. Z. Koşay and H. H. von der Osten tarafından yapılan bir yüzey araştırması sırasında farkedilmiş ve hakkındaki ilk yayın von der Osten tarafından 1933 yılında yapılmıştır. Daha yeni bir kazı ve araştırma 1987-89 yılları arasında Ankara Üniveristesi’nden K. …

Read More »

Hisarcık Yazıtları

Kayseri’nin 10 km. güneyindeki Hisarcık’ta bulunan bir yazıt 1900 yılı civarında yerel yöneticiler tarafından İstanbul’a gönderilmiştir ve bugün Eski Şark Eserleri Müzesindedir. 60’a 60 cm. boyutlarındaki bazalt bloğun bir yüzünde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, Harhara dağına adak olarak sunulan ceylanlardan bahseden 3 satırlık bir yazıt yer alır. Yazıtın sonunda adı …

Read More »

Hanyeri Kaya Anıtı

Anıt Kayseri’deki Erciyes Dağı’nın güneydoğusunda, Hanyeri köyünün yaklaşık 800 metre kuzeyindeki Gezbeli (Gezbel) olarak bilinen dağ geçidinde dir. Kayalık bir yüzeyin yol seviyesinden 4 metre yukarısına oyulmuş olan rölyefin bulunduğu alan kabaca 3 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindedir. İlk olarak, Adana Müzesi’nin müdürü Ali Rıza Yalgın tarafından 1939 yılında …

Read More »

Taşçı

Kayseri’nin 60 km. güneydoğusunda, Yenice Irmağı’nın Zamantı vadisinde Taşçı olarak bilinen yerin yakınındadır. Vadinin kireç taşı kayalık yamaçlarında, yaklaşık 100 m. aralıkla iki grup halinde düzleştirilmiş kaya yüzeylerine işlenmiş rölyefler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Taşçı A, yaklaşık 3 metre uzunluğundadır. Sağa dönük üç kişiyi gösteren rölyef, ilk olarak Hans Rott tarafından …

Read More »

Burunkaya

Luvi hiyeroglifi ile yazılmış kaya yazıtı Aksaray ilinin doğusunda yer alan Gücünkaya köyünün yakınlarındaki Burunkaya olarak bilinen tepede yer alır. Baş aşağı duran yazıtın üzerinde yer aldığı kaya parçasının tepeden kopup düştüğü sanılmaktadır. 1971 yılında Oğuz Demir tarafından bulunmuştur. Tek satırdan oluşan yazıtın 2011 yılı öncesinde kasten tahrip edildiği belirlenmiştir. Karadağ ve Kızıldağ yazıtlarında …

Read More »

İmamkulu Rölyefi

Kayseri’nin Develi ilçesinin İmamkulu köyü yakınlarındaki rölyef Şimşekkaya olarak da bilinir. Yaklaşık 3.6 metreye 2 metre boyutlarında olan rölyef büyük bir kaya parçasının düzleştirilmiş yüzeyine oyulmuştur. İlk olarak 1934 yılında M. Kemaleddin Karamete tarafından bir araştırma gezisi sırasında saptanmıştır. Doğal nedenlerle oldukça yıpranmış durumdadır. Sol tarafta elinde omuzunda yay ve …

Read More »

Fraktin Rölyefi

M.Ö. 13. yy.’ın ortalarına tarihlenen rölyef, Kayseri’ye 78 km. uzaklıkta, Develi ilçesinin Gümüşören köyü yakınındadır. Bir duvar panosu biçiminde oyulmuş olan rölyefte iki ayrı adak sahnesi betimlenmiştir. Rölyeften ilk olarak 1880 yılında Sayce bahsetmiştir. 1.3 metre yüksekliğinde ve 3.2 metre uzunluğundadır. Sağ taraftaki sahne, Hitit kralı III. Hattuşili’yi Fırtına Tanrısı’na …

Read More »

Kuşçu – Boyacı Taş Ocağı

Geç Hitit döneminde taş ocağı olarak kullanıldığı düşünülen kayalık bölge Kayseri şehrinin yaklaşık 30 km kuzeyinde, Kızılırmak üstündeki Yamula bendinin güney kıyısında bulunan Kuşçu ve Boyacı köyleri arasındaki 4 km’lik bir alandadır. Kayalığın hemen doğusunda da bir höyük bulunmaktadır. Kayalık üzerinde dağınık bir şekilde yayılmış kimi rölyef kimi kazıma methoduyla …

Read More »