Kuşçu – Boyacı Taş Ocağı

Geç Hitit döneminde taş ocağı olarak kullanıldığı düşünülen kayalık bölge Kayseri şehrinin yaklaşık 30 km kuzeyinde, Kızılırmak üstündeki Yamula bendinin güney kıyısında bulunan Kuşçu ve Boyacı köyleri arasındaki 4 km’lik bir alandadır. Kayalığın hemen doğusunda da bir höyük bulunmaktadır. Kayalık üzerinde dağınık bir şekilde yayılmış kimi rölyef kimi kazıma methoduyla işlenmiş çeşitli figürler ve bir adet Luvi hiyeroglifi ile işlenmiş yazıt bulunmuştur. Çok kısa olan yazıt sadece bir isim ve muhtemelen bir sıfat veya unvandan ibarettir (EGO-wa/i-mi(la?-)na-na-sa wa/i+ra/i-pa-mi-sa). Erkilet’de bulunmuş olan stelin yazı karakterlerine benzerliğinden ötürü yaklaşık aynı döneme, M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenir. Bölgede bir de yarı işlenmiş bir kapı aslanı bulunmuştur. 

İlgili yayınlar:
Özcan, A. ve T. Yiğit. “A New Late Hittite Stone Workshop and Artifacts at Kuşçu-Boyacı,” AoF 41, 2014: 63–79.
Özgüç, T. “Studies on Hittite Relief Vases, Seals, Figurines and Rock-Carvings,” Fs Nimet Özgüç, Ankara, 1993: 473–99 (493–99 ve levha 87-89).

Resim kaynakları:
Ali Özcan ve Turgut Yiğit, AoF 41, 2014.

kaynak : https://www.hittitemonuments.com/kuscu/index-t.htm

Bir yanıt yazın