Taşçı

Kayseri’nin 60 km. güneydoğusunda, Yenice Irmağı’nın Zamantı vadisinde Taşçı olarak bilinen yerin yakınındadır. Vadinin kireç taşı kayalık yamaçlarında, yaklaşık 100 m. aralıkla iki grup halinde düzleştirilmiş kaya yüzeylerine işlenmiş rölyefler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Taşçı A, yaklaşık 3 metre uzunluğundadır. Sağa dönük üç kişiyi gösteren rölyef, ilk olarak Hans Rott tarafından 1906 yılında fark edilmiştir. Figürlerin üzerinde ve sol tarafta Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazılar vardır. Rölyefin alt bölümlerindeki detaylardan anlam çıkarmak neredeyse olanaksızdır. En soldaki figür bir kadın, onun önünde yer alan iki kişi ise erkektir. Sağdan sola yazılan yazıdaki ilk isim(?) kısmen okunmuş olup (…-li-zi), devamının şu şekilde olabileceği önerilmiştir: “Manazi, ordu katibi Lupaki’nin kızı, saray muhafızı Zida’nın oğlu(?), Kahraman Büyük Kral Hattusili’nin hizmetkarı” (Hawkins). En sağdaki figürün üzerindeki isim tamamlanmamıştır. Yazının sol bölümünde geçen Hattusili adı, III. Hattusili’ye aittir ve rölyefin 13ncü yy. ortalarına ait olduğunu göstermektedir. Rölyefin yukarısındaki mağarada bulunan oyuklar ritüel amaçlı kullanılmak üzere açılmış olabilir.

İkinci rölyef, Taşçı B, ilk olarak S. Alp, E. Akurgal ve W. McCallien tarafından yapılan bir araştırma gezisi sırasında fark edilmiştir. Figürün kendisi nispeten iyi durumda olmasına rağmen, ileri uzanmış kollarının altında ve üstünde yer alan yazılar okunaklı değildir.

İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. “Excursus 7. Interpretation of the rock inscription TASÇI,” in Die Prinzen- und Beamten-siegel der hethitischen Grossreichszeit auf  Tonbullen aus dem Nisantepe-Archiv in Hattusa (BoHa XIX), 2005: 292–3.
Kohlmeyer, K. “Felsbilder der hethitischen Großreichszeit”, Acta Praehistorica et Archaeologica 15, 1983: 74–80.

Resim kaynakları:
Horst Ehringhaus. Götter, Herrscher, Inschriften, Zabern, 2005.
Kurt Bittel. Die Hethiter, München, 1976.
Eberhard Rossner. Die hethitischen Felsreliefs in der Türkei, München, 1988.
Kay Kohlmeyer, 1983.
Ignace Gelb. Hittite Hieroglyphic Monuments, (OIP 45), Chicago, 1939.
Ignacio Sebastian, 2010.

kaynak : https://www.hittitemonuments.com/tasci/index-t.htm


Check Also

İmamkulu Rölyefi

Kayseri’nin Develi ilçesinin İmamkulu köyü yakınlarındaki rölyef Şimşekkaya olarak da bilinir. Yaklaşık 3.6 metreye 2 …

Bir yanıt yazın