1858’de yanan eski kilise yerine, 1860 yılında 1500 altın harcanarak tamamlanan yapının örtüsü ve yan duvarlarının büyük bölümü bugün mevcut değildir. Narteks ve galeri kapatılarak eve dönüştürülmüş, ek duvarlarla, diakonikonun önünde ikinci bir “ev” daha yapılmış, naosun ortasında, muhtemelen kilisenin taşlarıyla örülen duvarlarla sınırlandırılmış bir bahçe oluşturulmuştur

Doğu ve batı duvarları, kilisenin üç nefli bazilikal planlı olduğunu göstermektedir. Narteks eve dönüştürüldüğünden, giriş özgün durumunu yitirmiştir. Doğuda, yarım daire planlı apsis ve iki yanında pastoforion odalarıyla bu odaların kuzey ve güneyine bitişik mekanlar bulunmaktadır. Dışarıdan da girilebilen bu mekanlardan kuzeydeki vaftizhane, güneydeki şapel olmalıdır. Narteksin kuzeyindeki merdivenle galariye ulaşılmaktadır

Kesme taştan yapılan kilisede, mevcut kısımlardan anlaşıldığı kadarıyla iç yüzeylerin yer yer kalem işi tekniğinde bezendiği görülmektedir. Batı duvarında; kapı ve pencere çevrelerinde, stilize edilmiş bitkisel motiflerden oluşan mavi kenar şeritleri ve prostesisteki sarı ve yeşille renklendirilmiş silmeyle, silmenin altındaki perde saçakları ve yeşil kuşak, yapının bezeme üslubunun ipuçları olarak değerlendirilmelidir