Germir Yukarı Mahalle Camii

Caminin üzerinde inşa ya da onarım kitabesi olmadığından, binaya ait kesin bir inşa tarihi söylemek mümkün değildir. Fakat yapının, plan ve kullanılan malzeme itibariyle 18. yüzyılın sonlarında veya 19. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olması muhtemeldir. Caminin beden duvarlarında kaba yonu taş, üst örtüde ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir alan üzerinde yer alan caminin, kuzeyinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Yapının içi oldukça sade olup, bezeme yoktur. Caminin iç mekanında kuzey cephesi kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir. Dışında ise doğu tarafında, cemaat fazla olduğu zaman namaz kılınabilmesi için yapılmış bir namazgah vardır.

Check Also

Germir Aşağı Mahalle Camii

Camide tarih verecek bir kitabe yoktur ancak 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. …

Bir yanıt yazın