Gesi’ye bağlı Güzelköy ile Kayabaşı köyleri arasında bulunan ovada yer alan 150 metre çapındaki yuvarlak tüf kaya platformunun güneydoğu kısmının altı tümüyle oyulmuş ve uzun tünellerle birbirine bağlanan bir savunma yapısı haline getirilmiştir. Yapının güney kısmında bulunan bazı odalar kısmen çöktükten sonra yerleşke veya ahır olarak kullanılmış olsalar da, diğer kısımlar orijinal formlarını korumaktadır. Kayalığın kuzey kısmı kaya çökmeleriyle tamamen tahrip olmuş durumdadır. Bu savunma yapısının içinde, dördü yerinde olmak üzere, beş adet taş kapı bulunmaktadır. Diğer bir ilginç nokta ise, aynı kayalığın güney ve doğusunda tümü soyulmuş onlarca antik mezar olmasıdır.

2017 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı yapılmıştır.