Talasıra Yeraltı Şehri

Gesi’ye bağlı Güzelköy ile Kayabaşı köyleri arasında bulunan ovada yer alan 150 metre çapındaki yuvarlak tüf kaya platformunun güneydoğu kısmının altı tümüyle oyulmuş ve uzun tünellerle birbirine bağlanan bir savunma yapısı haline getirilmiştir. Yapının güney kısmında bulunan bazı odalar kısmen çöktükten sonra yerleşke veya ahır olarak kullanılmış olsalar da, diğer kısımlar orijinal formlarını korumaktadır. Kayalığın kuzey kısmı kaya çökmeleriyle tamamen tahrip olmuş durumdadır. Bu savunma yapısının içinde, dördü yerinde olmak üzere, beş adet taş kapı bulunmaktadır. Diğer bir ilginç nokta ise, aynı kayalığın güney ve doğusunda tümü soyulmuş onlarca antik mezar olmasıdır.

2017 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı yapılmıştır.

Check Also

Kirkor Mevki Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesinin 5 km kuzeyinde ve anayolun hemen batısında büyük bir tepe bulunmaktadır. Yapay olduğu …

One comment

  1. Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi-Kayabağ mahallesi, Talasıra Mevkiinde, kadastro harici taşlık bir yerde bulunmaktadır. Mahal Gesi-Güzelköy ile Gürpınar Mahallesi arasında yaklaşık olarak Güzelköyün 2 km güneyinde, Gürpınar Mahallesi ile Mimarsinan organize yolunun yaklaşık olarak 400 metre kuzeyinde bulunmaktadır.

    Yeraltı şehri: taşlık bir tepenin doğu, batı ve kuzey yönlerinde farklı büyüklükte ve farklı yönlerde birçok giriş kısımları bulunan, kaya oyma odaları ve kaya oyma koridorları bulunan ve bazı giriş kısımlarında kapı kilit taşlan yer alan bir yeraltı şehir tespit edilmiştir. Yeraltı şehri içerisinde bulunan galerilerin iç kısma doğru devam ettiği tahmin edilmektedir. Fakat bu kısımların toprak dolguyla kapanması nedeniyle ne kadar devam ettiği kesin olarak anlaşılamamıştır. Girebildiğimiz mekanlar ve koridorlar içerisinde malzeme veya erzak deposu olarak kullanıldığını düşündüğümüz kuyular görülmüştür. Galeriler içerisinde duvar üzerine oyularak yapılmış küçük nişlerin olduğu görülmüştür. Yeraltı şehrinde meydanların ve yarım ay şeklinde kayaya oyularak yapılmış odaların olduğu, farklı yönlere doğru devam eden koridorların bulunduğu tespit edilmiştir. Yeraltı şehrinin doğal etkenlerle oldukça fazla tahrip edildiği gözlemlenmiş olup koridorların ve odaların içerisinin toprak malzeme ile dolmuş durumda olduğu görülmüştür.

    Mezarlık Alanı: Yeraltı şehrinin güneybatı tarafında yaklaşık olarak 20cm ile 50cm arasında değişen ölçülerde blok ve yığma taşlarla örülmüş duvar örgüsü ile yapılmış ve çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgen şeklinde inşa edilmiş ve yapı itibarı nedeniyle mezarlık alam olarak düşündüğümüz bir alan mevcuttur.

Bir yanıt yazın