Derece-i Ula Mektebi Mülkiye İdadisi için inşa edilen okul binasının ilk katı 1903 yılında tamamlanmıştır. 1915 yılında “Sultani”ye dönüştürülen okula, 1915-1916 yıllarında ek kat inşa edilmiştir. Yapı, dikdörtgen bir plan göstermektedir. Giriş kapısı önünde dört bağımsız sütun ve duvara gömülü başlıklara oturan kemerlerle oluşturmuş bir revak yer almaktadır. Osmanlı Devleti’ndeki sayılı sultanilerden biri olan ve Milli Mücadele tarihinde önemli rol oynayan okul, 1920-1921 eğitim öğretim yılında tüm son sınıf talebeleri Sakarya Savaşında şehit düştüğünden o sene mezun verememiştir. 1923 yılında adı “lise”ye çevrilen okul, eğitim düzeyi ve yetiştirdiği başarılı mezunlarıyla Türk eğitim hayatında ayrı bir yere sahip olmuştur. Yapı günümüzde “Milli Mücadele Müzesi” olarak kullanılmaktadır.

Çanakkale, Sakarya ve Kurtuluş Savaşlarında birçok şehit ve gazi veren Kayseri Lisesi, Milli Mücadele tarihi açısından kent için ayrıcalıklı bir öneme sahip olmuştur.