Hisarcık Yazıtları

Kayseri’nin 10 km. güneyindeki Hisarcık’ta bulunan bir yazıt 1900 yılı civarında yerel yöneticiler tarafından İstanbul’a gönderilmiştir ve bugün Eski Şark Eserleri Müzesindedir. 60’a 60 cm. boyutlarındaki bazalt bloğun bir yüzünde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, Harhara dağına adak olarak sunulan ceylanlardan bahseden 3 satırlık bir yazıt yer alır. Yazıtın sonunda adı geçen Kurti, muhtemelen Bahçeköy’deki stelin yazarı olan kral Kurti ile aynı kişidir.

Gene Hisarcık köyünde Toptepesi olarak bilinen mevkide doğal olarak düz olan bir kaya yüzeyi üzerine yazılmış başka bir yazıt da ilk olarak 1901 yılında Waldemar Belck tarafından rapor edilmiştir. Luvi hiyeroglifi ile yazılmış iki satırlık yazıt Harhara dağına (Erciyes dağı) sunulan bir adak hakkındadır ve son satırında Kurti ismi okunmaktadır. Ne yazık ki yazıt 2000 yılından sonraki bir tarihte kaya yüzeyi kazınarak tamamen tahrip edilmiştir.

Kurti isminden hareketle her iki yazıt da M.Ö. 8. yüzyılın son çeyreğine tarihlenir. 

İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 483-85, 496-97 and plts. 268-69, 277.

Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.
Ertuğrul Anıl, Bora Bilgin, 2011.

kaynak : https://www.hittitemonuments.com/hisarcik/index-t.htm

İlginize Çekebilir

Hisarcık Yazıtları

Hisarcık Yazıtları

Kayseri’nin 10 km. güneyindeki Hisarcık’ta bulunan bir yazıt 1900 yılı civarında yerel yöneticiler tarafından İstanbul’a …

Bir cevap yazın