Aylık Arşivler : Ekim 2019

Eski Pusatlı Köyü Yeraltı Şehri

Tomarza’ya bağlı Pusatlı Köyü’nün 2 km kadar kuzeyinde, kayalık bir sırtın önündeki düzlükte yerel halk tarafından ‘Eski Pusatlı Köyü’ olarak bilinen bir yeraltı yapıları kompleksi bulunmaktadır. İlginç olan nokta; bu “eski köy” ün Derevenk’ten Turan’a, Belağası’ndan Değirmendere’ye dek Kayseri’nin birçok farklı yerinde görüldüğü gibi kayalık bir duvara değil, mevcut kayalık …

Devamı »

Kömür Yeraltı Şehri

Tomarza’ya bağlı Kömür Köyü’nün 2 km güneyinde, dar ve kayalık bir vadide yeralan bu savunma yapısının ana salonunun tavanında 5.70 m yüksekliğinde ve 1.70 m çapında, düzgün kazılmış ve duvarlarında el/ayak basamakları olan bir şaft mevcuttur. Bu salona ulaşan giriş tüneli bir taş kapıyla korunmuşken salonun tavanında yüzeye açılan bir …

Devamı »

Kuşcağız Yeraltı Şehri

Kuşcağız Yeraltı Şehri

Tomarza’ya bağlı Kuşçağız Köyü’nün 3 km doğusundaki vadide yeralan Kuşcağız Yeraltı Şehri, Kayseri’de şimdiye dek aaştırılan en büyük yeraltı savunma yapılarından biridir. Ölçüm alınan toplam uzunluğu 750 metreden fazla olan bu yapının, vadiye bakan yüzünde yıkıntılar arasında kalmış üç farklı girişi ve vadinin önündeki düzlükte, çöküntü bir odanın batısında dördüncü …

Devamı »

Hatıroğlu Cami

Camiyi, Moğol emirlerinden Hatıroğlu Eşref Bey’in yaptırdığı bilinmektedir. 1222 ve 1271’de inşa edildiğine dair iki farklı görüş vardır. Halk arasında “Katıroğlu Camisi” olarak bilinen bu caminin, bazı kaynaklarda “Toprak Minare”, “Osman Paşa” camisi gibi isimlerle de anıldığı yer alsa da günümüzde bu isimler kullanılmamaktadır. Minaresi 1835 yılında meydana gelen depremde …

Devamı »

Kirkor Mevki Yeraltı Şehri

Kirkor Mevki Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesinin 5 km kuzeyinde ve anayolun hemen batısında büyük bir tepe bulunmaktadır. Yapay olduğu belli olan bu tepenin bulunduğu mevki bölgede yaşayanlar tarafından ‘Kirkor Mevki’ olarak isimlendirilmiştir Yüzeyde bulunan çanak çömlek kırıklarından anlaşıldığı kadarıyla, yerleşimi tarih öncesi döneme dek uzanan bu yapının güneyindeki düzlükte sayısız antik mezar ve bir …

Devamı »

Ali Cafer Kümbeti

Ali Cafer Kümbeti

Ali Cafer Kümbeti Kayseri il merkezinde Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı binasının karşısındadır. Bir kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi ile ilgili bir bilgi yoktur. Halil Edhem, “Kayseri Şehri” adlı eserinde bu eseri Selçuklu eserleri arasında göstermiştir. Ancak Albert Gabriel ise “Kayseri Abideleri” adlı eserinde bu yapının giriş kapısının giriş tarzına …

Devamı »

Kayseri Lisesi

Kayseri Lisesi

Derece-i Ula Mektebi Mülkiye İdadisi için inşa edilen okul binasının ilk katı 1903 yılında tamamlanmıştır. 1915 yılında “Sultani”ye dönüştürülen okula, 1915-1916 yıllarında ek kat inşa edilmiştir. Yapı, dikdörtgen bir plan göstermektedir. Giriş kapısı önünde dört bağımsız sütun ve duvara gömülü başlıklara oturan kemerlerle oluşturmuş bir revak yer almaktadır. Osmanlı Devleti’ndeki …

Devamı »

Tomarza Merkez Cami

Tomarza Merkez Cami

Tomarza ilçe merkezinde bulunan cami, sultan II.Abdülhamid döneminin (1876-1908) sonlarında inşa edilmiş bir yapıdır. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir dış kütle görünüşüne sahip olan yapı, merkezi plânlı olarak inşa edilmiştir Caminin inşasında Tomarza yöresine özgü, bazaltı andıran siyaha yakın gri renkte ve açık pembe renk düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Simetrik bir dış cephe …

Devamı »

Sümengen Yeraltı Şehri

Sümengen Yeraltı Şehri

Tomarza’nın 7 km güneyinde, Sümengen Yaylası’nda yer alan Sümengen Yeraltı Şehri yapısal olarak olmasa da konumu itibariyle çok ilginçtir. Hem bugünkü, hem de antik tüm yerleşimlerden uzak, dağlık bir bölgede bulunan bu yeraltı yapısı uzun bir süredir ağıl /ahır olarak kullanılmış olmalıdır. Tüm dehliz ve tünelleri kapatılmış olan bu yapının …

Devamı »

İncili Yeraltı Şehri

İncili Yeraltı Şehri

Tomarza ilçesinin 10 km kuzeyinde yer alan İncili Köyü’nün içinde bulunmaktadır. Üç giriş ve iki çöküntü ile yeryüzüne açılan yeraltı şehri, üç ana bölüm ve bu bölümleri birbirine bağlayan koridorlardan oluşmaktadır. Birinci bölümde iki salon ve bu salonlardan ilkine bağlı iki birimden oluşmaktadır. Büyük geniş bir açıklıktan girilen mağarada ilk …

Devamı »