Selahattin Hamamı

Selçuklular Döneminde 12. yüzyılın ikinci yarısına tarihleyebileceğimiz Lala Muslihiddin Külliyesi’nin hamamı bugün halen ayakta olup faal bir şekilde işlemektedir. Muslihiddin ismi daha sonradan Salahaddin’e dönmüştür. Külliyenin camisi olan Lala (Lale) Caminin kaç yılında yapıldığı ve yaptıranın kim olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Sonradan depremlerle harap olup onarılmış olan Caminin olması gereken Selçuklu Kitabesi kaybolmuştur çünkü kitabenin bulunduğu kapılar Osmanlı döneminde tamamen yenilenmiştir.

Yakın zamanda halkın yardımı ile yapılan onarımlar sayesinde çevrede bulunan eski kapılara ait Selçuklu tezyinatlı parçalar orijinal yerlerine konmuştur. Caminin kemerleri arasındaki mermer devşirme dekoratif sütunlardan, Klasik dönem Selçuklu tarzındaki iki katlı kümbetinden ve erken dönem özelliği taşıyan sadece Ayet-el Kürsi (Kur’an, Bakara 255) ‘nin yazılı olduğu mezar taşlarından ve hakiki kündekari işçiliği ile yapılmış isimsiz ve tarihsiz minberinden; Külliyenin 12. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir. Külliyeye dâhil medrese, Kümbet-Türbe’nin hemen güneyinde olup 10 yıl kadar önce belediye tarafından yapılan bir çalışma sonucunda toprağın altında tonoz ve kemerleri açığa çıkarılmış ancak tekrar kapatılmıştır

Mülkiyeti Lala Muslihiddin vakfından satın alınarak başka vakıflara geçmiş olan bu hamamla ilgili 16. yüzyıl Osmanlı tahrir defterlerinde kayıtlar bulunmaktadır. Kayseri’de 1500 tarihli (II. Bayezid devri) vakıf tahririnde, “Vakfı Hacı Muslihiddin Lala Hattatin” başlıklı vakıf kaydında vakfın gelir kaynakları arasındaki “Hamam-ı Atabek” için meydanda su kenarında bulunduğu, harap olduğu ve vakfının elinde az bir hissesinin kaldığı belirtilmiştir . Burada meydandan kasıt, Kiçikapı’ya doğru geniş alan olup, eski kayıtlarda bahsedilen hamamın karşısında sura yakın sebze bahçesi ve su arkı olduğu kayıtlarda geçmektedir

Günümüzde, hamam Kayseri Lisesi (Milli Mücadele Müzesi)’nin doğusunda olup Kiçikapı meydanına çok yakındır. Çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Mülkiyeti Güpgüp-zade vakfına geçmiş olup faal ve sağlam vaziyettedir.

Bir yanıt yazın