Tomarza’ya bağlı Kuşçağız Köyü’nün 3 km doğusundaki vadide yeralan Kuşcağız Yeraltı Şehri, Kayseri’de şimdiye dek aaştırılan en büyük yeraltı savunma yapılarından biridir.

Ölçüm alınan toplam uzunluğu 750 metreden fazla olan bu yapının, vadiye bakan yüzünde yıkıntılar arasında kalmış üç farklı girişi ve vadinin önündeki düzlükte, çöküntü bir odanın batısında dördüncü bir girişi daha vardır.

Vadi duvarındaki çöküntüler dolayısıyla, burada mevcut eski yapıların yerleşim olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Ama, vadide ve vadi duvarlarında sayısız mezar yapısı mevcuttur ve bu kaya mezarlarından bazıları Roma ve Bizans dönemlerine aittir. Aynı bölgede bulunan Kirkor ve Kömür yeraltı şehirleri gibi, Kuşcağız Yeraltı Şehri’nin de bir mezar alanında kazılması ilginçtir.