Uğurlu mahallesinde yer alan kale, kasaba merkezinin yaklaşık 2 km. doğusunda bulunmaktadır. Savunma amaçlı olarak kayalık bir tepe üzerinde inşa edilen ve içersinde ana kaya oyularak oluşturulan büyük bir sarnıç da bulunan kalenin çapı yaklaşık 125 m. olup yüzeyde; Frig, Hellenistik, Roma, Bizans dönemi seramik parçaları görülmektedir. Kalenin yaklaşık 75 km. kuzeydoğusunda tarım arazisi üzerinde yer alan yaklaşık 25 m. çapındaki kayalık tepede yer yer bulunan basit kaya mezarları, kaçak kazılar sonucu açığa çıkartılmıştır.