Tuzla Gölü

Kayseri iline 60 km mesafede, 35o 43’ ile 36o 08’ doğu boylamları ve 38o 50’ ile 39o 06’ kuzey enlemleri arasında bulunan Tuzla Palas Gölü, Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biridir. Deniz seviyesinden 1.054 m yükseklikte yaklaşık 47.855 hektarlık bir alana yayılan Palas Ovası’nda yer almaktadır

13 Haziran 2007 tarihinde Ulusal Sulak Alan Koordinasyon kararıyla Sulak Alanları Koruma Yönetmeliğince Tuzla Palas Gölü’nün Koruma Bölgeleri belirlenmiştir. Tuzla Palas Gölü, 26 Haziran 2009 tarihinde 1. derece doğal sit alanı ilan edilmiştir.

Ekosistem ve Habitat Yapısı:

Tuzla Palas Gölü, göl civarındaki sulak alan habitatları ve göle dökülen derelerin oluşturduğu sucul ekosistemler ile Orta Anadolu bozkır habitatının hâkim olduğu, ancak insan kullanımının etkisi ile farklı derecelerde bozulmuş habitatlara dönüşmüş olan mozaik yapıda karasal ekosistemlerden meydana gelmektedir. Alt havzanın en geniş su kültesini oluşturan Tuzla Palas Gölü, aşırı tuzlu yapısı ile suda yaşayan birçok canlı grubu için uygun bir habitat oluşturmamaktadır. Ancak kuş türlerinin civar habitatlardan yararlanmasına imkân tanıdığı için önemli bir habitattır. Özelikle yaz aylarında kuruyan göl, sadece tatlı su kaynaklarının civarında su birikintisi olarak kalmakta; bu su birikintileri kuşlar için daha da önemli bir alan haline gelmektedir.

Göl su seviyesinin en üst kotu 1.131 metredir. Haziran-Ekim döneminde yağışların azalmasına ve buharlaşmanın artmasına bağlı olarak göl alanı daralmakta, suyun içindeki tuz göl kenarına çökelmekte ve suyun çekildiği alanlarda 10-15 cm kalınlığında tuz tabakası oluşmaktadır .

Flora:

Tuzla Palas Gölü’nün civarında tuzcul ortamlarda yaşamaya uyum sağlamış otsu bitkiler (Chenopodiaceae familyası) ve odunsu bitkilerden ılgıngiller (Tamarix türleri) oluşan tuzcul bozkır habitatı mevcuttur. Göl çevresinde yer alan sulak çayır habitatı, kuşların üreme ve beslenme alanı olarak kullanıldığından biyolojik çeşitlilik açısından önemlidir.

Alanda 51 familyaya, 188 cinse ve 294 türe ait toplam 295 damarlı bitki taksonu bulunmaktadır. Alandaki taksonlardan 22 tanesi endemik olup yalnızca Türkiye sınırları içerisinde bulunmaktadırlar. Bunlardan Lepidium caespitosum Desv. ve Suaeda anatolica Aellen VU (hassas), 19 tanesi LC (en az endişe) tehlike; bir takson ise Nt (tehlike altında değil) kategorisindedir.

Fauna:

Tuzla Palas Gölü özellikle bahar aylarında birçok iki yaşamlıyı (amfibi) ve sürüngeni tatlı suyun bulunduğu kıyı kesimlerinde barındırmaktadır. Ayrıca bu alanlar balıkçıl türleri için de beslenme olanağı sunmaktadır.

Göl, sonbahar ve kış aylarında kalabalık angıt (Tadorna ferruginea) popülasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. Göl çevresinde cılıbıtların kuluçkaya yattığı; turna (Grus grus) ve kızılsırtlı örümcek kuşu gibi kuşların da alanı göç sırasında beslenme ve barınma amaçlı olarak kullandığı bilinmektedir.

Doğa Turizm Olanakları:

 Tuzla Palas Gölü ve çevresinde farklı habitatların bir arada bulunması, birçok yerli ve yabancı gözlemci, bilim adamı ve doğa severin bölgeye gelmesini sağlamaktadır. Alanda gerçekleştirilebilecek Doğa Turizmi faaliyetleri; kuş gözlemi,  doğa fotoğrafçılığı, doğa gezileri, gölün batısındaki çamurluk alana kurulan sosyal tesislerde çamur banyosu (Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları) imkanı gibi doğa turizmi olanakları da bulunmaktadır.

Check Also

Engir Gölü

Türkiye’nin en büyük kuş yaşam alanlarından biri olan Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti, Kayseri’nin …

Bir yanıt yazın