Talas

İLÇENİN TARİHİ

İlçenin tarihi MÖ. 1500 lere kadar uzanmaktadır.İlçe, (MÖ. 1500’lerde) Mazaklar, (MÖ..510’larda) Kapadokyalılar, (MÖ.312’lerde) Kayrus, (MÖ.335’te) İskender’in istilası, (MÖ.37’den 1107’ye) Romalılar, 1070’de Alpaslan’ın Romen Diojen’i yenerek Anadolu’ya egemen olmasıyla yöre Anadolu’ya gelen Osmanlıların egemenliğine girer.

1071-1168 Danişmentliler İdaresi
1077-1307 Anadolu Selçuklular İdaresi
1243 ’te Moğol İstilası
1312-1388 İlhanlılar İdaresi
1388-1446 Kadı Burhanettin Dönemi
1446-1467 Karahanlılar

1467+ Osmanlılar (Al-i Osman, Al-i Dulkadiriye, Ramazanoğulları, Mısır Memluku Etrakı (1835)) 1510’da İran Hükümdarı Şah İsmail’in baskısına maruz kalan Ermenilerden bir kısmı (80-90 hane kadarı) Talas çevresine yerleşmişlerse de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müteakiben bu yöredeki Rumlar Yunanistan’a Ermeniler de muhtelif ülkelere göç etmişlerdir.

COĞRAFİ YAPI

İlçe, Kayseri’nin güneydoğusunda ve İl’e 7 km mesafede Erciyes Dağının eteğinde yer alır. İlçe’nin Denizden yüksekliği 1100 metredir.Engebeli bir coğrafi yapıya sahiptir..

Akarsu ve gölü yoktur.Aşağı Talas ortalama 1100 metre rakıma sahip bir vadi, Yukarı Talas 1191 metre rakımlı bir plato görünümündedir.İlçenin Güneydoğusunda 2000 metre yükseklikte Ali Dağı bulunmaktadır. Ali Dağı Erciyes Dağı’nın püskürtmesi sonucu oluşan Volkanik bir dağdır. Kışları soğuk ve kar yağışlı yazları ise sıcak ve kurak geçer. Yağmur genellikle İlkbahar ve Sonbahar mevsiminde yağar. İlçe’de orman bulunmamaktadır Bitki örtüsü olarak çayır,mera ve otlaklarla kaplıdır. İlçe’nin Cebir,Çömlekçi ve Kepez Köylerinde Yaylalar bulunmaktadır.

EKONOMİK YAPI

İlçe’nin köylerinde genel ekonomik faaliyet,çitçilik,hayvancılık ve inşaat işçiliğidir. İlçe’de Küçük çaplı Mobilya atölyeleri ve Hazır giyim üzerene kurulmuş bir adet tekstil Fabrikası bulunmaktadır.

SOSYAL YAPI

İlçe’de yapılaşma ikili görünüm arz eder. Aşağı Talas kesiminde çok katlı betonarme konut yapı tarzı,Yukarı Talas kesiminde ise tek katlı, dubleks veya trıblekx tipi lüks yapı tarzı mevcuttur. İlçe’de Kooperatifleşme devam etmekte olup, 6000 konutluk Anayurt Kooperatifi kurulmuştur. İlçe merkez nufusunun çoğu memur, işçi ve emekliler oluşturur.

Bir yanıt yazın