Bu göl Erciyes Dağı’nın eteklerinde yer alır. Şeyhşaban Köyü’nün 5 km kuzeydoğusunda, denizden 2325 m. yükseklikte yer alan Sarıgöl, 0.12 km2 bir alana yayılmıştır. Sarıgöl, oldukça güzel bir görünümü olan yalçın kayalıklarla çevrili bir krater gölüdür.