Cumhuriyet Meydanında eski “ İkikapılı” caminin yıktırılarak yerine 1977 yılında yaptırılan cami, Osmanlı tarzında tek kubbeli merkezi planlı ve birer şerefeli iki minaresi bulunmaktadır.