Tag Archives: roma

Tavlusun Roma Mezarı

Tavlusun Mahallesinde, Rum Kilisesinin güney doğusundaki alanda bulunmaktadır. Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak düzenlenen yapının batı tarafı kapalıdır. Doğu yönü açık bırakılarak bir eyvan şeklinde düzenlenmiştir. Yapının üzeri beşik tonozla örtülmüştür.

Read More »

Roma Mezarı

Sahabiye Medresesi’nin arkasında ve İstasyon Caddesinde bulunan, erken Roma çağına ait olduğu sanılan mezar, siyah kesme taşlardan, dikdörtgen planlı ve iki katlı olarak yapılmıştır. Üçgen alınlı çatısı ve batıya açılan bir kapısı bulunan Roma Mezarı içindeki mezar taşlarından, bir ara Selçuklu Türbesi olarak da kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Read More »

Kayseri Kalesi

Kayseri Kalesi’ne ait ilk bilgiye M.S. 3 yüzyılda İmparator Gordianus dönemindeki sikkelerde rastlanmaktadır. Romalılar’dan başlayarak Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Karamaoğulları ve Osmanlılar Kayseri Kalesi’nin iç ve dış surlarını tamir ve tadil etmişlerdir. Dış surların az bir bölümü ve iç surların önemli bir bölümü günümüze ulaşmıştır.    DIŞ KALE : Kayseri …

Read More »