Tag Archives: emir sultan

Emir Sultan Türbesi

Yapının kitabesi bulunmamakla birlikte, yapının giriş eyvanı gibi teknik öğelerinden 14. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olduğu kabul edilmektedir. Türbenin yanındaki mescide de adını vermiş olan Emir Sultan, Hoca İzzettin Efendi adıyla da bilinmektedir ve 16. yüzyıla tarihlenen kayıtlarda yapının bulunduğu yer Emir Sultan Mahallesi olarak adlandırılmaktadır. Türbeye giriş, kuzey cephe …

Read More »

Emir Sultan Cami

Kayseri, Cumhuriyet Mahallesi’nde Şeyh Camisi yakınındadır. Cami ismini yanında gömülü olan Emir Sultan ismiyle tanınan Hoca İzzettin Efendi’den almıştır. Kitabesi bulunmadığından ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. 1970’li yıllara kadar harap bir halde gelen mescit 1979-1980 yıllarında yapılan bir restorasyonla yenilenmiştir. Mescit 10.00×12.00 m. ölçüsünde olup sağında kare planlı Evliya Sultan’ın …

Read More »